W środę 16 lutego 2011 r. w Ratuszu Miejskim w Ziębicach - siedzibie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego odbyła się promocja książki p.t. "Ziębice miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej" połączona z oficjalnym otwarciem po remoncie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Licznie przybyli goście mogli spotkać się z redaktorem książki panem dr Bogusławem Czechowiczem oraz zwiedzić ziębickie muzeum. Oczywiście istniała możliwość zakupu książki i uzyskania wpisu jej redaktora oraz możliwość dyskusji na temat książki i odnowionego muzeum. W pierwszej części spotkania krótki wykład na temat promowanej książki wygłosił dr Bogusław Czechowicz, w drugiej dyrektor ziębickiego muzeum przedstawił przebieg i zakres przeprowadzonych w siedzibie muzeum prac remontowych. Po krótkiej przerwie wszyscy obecni mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego.