Na kolejnej promocji książki spotkali się ziębiczanie w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w dniu 5 września 2019 r. Tym razem bohaterką spotkania była książka pt. „Zagraniczne podróże Polek w okresie oświecenia” i jej autorka dr Małgorzata Ewa Kowalczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Z pochodzenia ziębiczanka pani dr Kowalczyk z dużą swadą opowiadała o swojej najnowszej książce, obyczajach podróżnych w okresie oświecenia i motywacjach, które spowodowały, że zajęła się tym akurat tematem. Niezwykle ciekawe spotkanie i barwne opowieści autorki budziły duże zainteresowanie zebranych, którzy w licznych pytaniach i rozmowach uzupełniali swoją wiedzę o epoce oświecenia i podróżach znanych polskich arystokratek w tym czasie. Oczywiście nie mogło zabraknąć autografów i indywidualnych rozmów z autorką. Wydarzeniu towarzyszyła niewielka wystawa portretów dam ze zbiorów ziębickiego muzeum, nawiązująca do tematyki promowanej książki. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie z panią Małgorzatą Ewą Kowalczyk, która swoimi opowieściami zaczarowała zebranych w ziębickim muzeum czytelników jej książek.