„Wokół dziejów Ziębic w XX w.” to przewodni temat konferencji naukowej, która odbyła się w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w sobotę 5 października 2019 r. Konferencję otworzyli i przywitali jej uczestników – prelegentów i słuchaczy, zastępca Burmistrza Ziębic Małgorzata Wołczyk i Dyrektor Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego Jarosław Żurawski, w towarzystwie kierownika naukowego konferencji dr Bartosza Grygorcewicz z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Podczas konferencji swoje wystąpienia przedstawili naukowcy z różnych ośrodków m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddz. we Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także ziębiczanie.  Efektem konferencji ma być publikacja przybliżająca historię naszego miasta i Ziemi Ziębickiej, która powinna ukazać się w II półroczu przyszłego roku, a w której znajdą się wszystkie przedstawione podczas ziębickiej sesji wystąpienia. Konferencji towarzyszyła niewielka prezentacja fotografii pana Stanisława Popardowskiego pt. "Ziębickie judaika” nawiązująca do jednego z tematów prezentowanych wystąpień.