Od 4 maja 2021 r. muzeum będzie czynne dla zwiedzających. ZAPRASZAMY!

Muzeum bedzie pracować w reżimie sanitarnym.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ WSTĘP DO MUZEUM JEST LIMITOWANY (WSTĘP JEDNORAZOWO DLA MAX. 5 OSÓB), CO MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z OCZEKIWANIEM NA ROZPOCZĘCIE ZWIEDZANIA. MUZEUM MOŻE TEŻ BYĆ OKRESOWO ZAMKNIĘTE! CZAS ZWIEDZANIA MUZEUM WYNOSI, W ZALEŻNOŚCI OD ZAINTERESOWANIA, OD 40 DO 60 MINUT. GRUPOM O WIELKOŚCI POWYŻEJ 5 OSÓB ZALECAMY ZWIEDZANIE MUZEUM W DNI POWSZEDNIE OD WTORKU DO PIĄTKU - WEJŚCIE DO MUZEUM GRUP WIĘKSZYCH NIŻ PIĘCIOOSOBOWYCH W WEEKEDY MOŻE NIE BYĆ MOŻLIWE, A CZAS OCZEKIWANIA NA WEJŚCIE DO MUZEUM POWINIEN BYĆ W DNI POWSZEDNIE KRÓTSZY NIŻ W WEEKENDY KIEDY WEJŚCIA DO MUZEUM SĄ MOŻLIWE TYLKO O PEŁNYCH GODZINACH. ZALECAMY PRZED WIZYTĄ W MUZEUM SPRAWDZANIE DORAŹNYCH ZMIAN W CZASIE JEGO PRACY NA STRONIE  www/muzeumziebice/aktualnosci LUB TELEFONICZNIE: 74 81 91 378. 

MUZEUM CZYNNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH OD WTORKU DO NIEDZIELI, Z WYJĄTKIEM ŚWIĄT, W GODZINACH:

- od wtorku do piątku od godz. 1000 do godz. 1600, ostatnie wejście o godz. 1530

- w soboty i niedziele w miesiącach VI, VII, VIII, IX wejścia do muzeum tylko o pełnych godzinach: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500

- w soboty i niedziele w miesiącach I,  II, III, IV, V, X, XI, XII wejścia do muzeum tylko o pełnych godzinach: 1200, 1300, 1400, 1500

WSTĘP BEZPŁATNY W ŚRODY


MUZEUM NIECZYNNE W PONIEDZIAŁKI ORAZ ŚWIĘTA:

1 i 6 stycznia, Wielki Piątek czynne od 1000 do 1300 (ostatnie wejście o 1230), Wielką Sobotę, I i II dzień Wielkanocy, 1 i 3 maja oraz 2 maja jeżeli wypada w poniedziałek, sobotę lub niedzielę, (jeżeli 2 maja wypada od wtorku do piątku czynne jak w weekend  – ostatnie wejście o 1500), Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia oraz 24 i 31 grudnia jeżeli wypadają w poniedziałek, sobotę lub niedzielę, (jeżeli 24 i 31 grudnia wypadają od wtorku do piątku czynne od 1000 do 1300 - ostatnie wejście o 1230).

ZASADY ZWIEDZANIA ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZONYM REŻIMEM SANITARNYM:


W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIEDZAJĄCYM ORAZ PRACOWNIKOM, MAKSYMALNA ILOŚĆ JEDNORAZOWO ZWIEDZAJĄCYCH EKSPOZYCJE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 5 OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH.ZWIEDZAJĄCY OCZEKUJĄ PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM I SYGNALIZUJĄ SWOJE PRZYBYCIE DZWONKIEM PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH.ZWIEDZANIE ROZPOCZYNA SIĘ W GRUPACH MAX. 5 OSOBOWYCH PO DOKONANIU POMIARU TEMPERATURY CIAŁA I ODKAŻENIU RĄK PRZEZ ZWIEDZAJĄCYCH. OSOBY, U KTÓRYCH TEMPERATURA CIAŁA BĘDZIE WYŻSZA NIŻ 37º C NIE BĘDĄ WPUSZCZANE DO MUZEUM.MUZEUM MOŻE ORGANIZOWAĆ SPOTKANIA, WARSZTATY I ZAJĘCIA TYLKO DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH, KTÓRYCH WIELKOŚĆ NIE PRZEKRACZA 25 OSÓB, Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO ORAZ NA PODSTAWIE ZAPISÓW UCZESTNIKÓW. 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM S.G.D. W ZIĘBICACH

Otwarte