Poważną kwotą w skromnych wydatkach ziębickiego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego są koszty oświetlenia korytarzy, sal i gablot ekspozycyjnych oraz biur. Już od wielu lat ze względu na oszczędności  budżetowe zaświecano światło na korytarzach, w salach oraz gablotach ekspozycyjnych tylko kiedy byli tam zwiedzający, wymieniono też tam gdzie to było możliwe żarówki z tradycyjnych żarowych na jarzeniowe zużywające mniej prądu. W bieżącym roku muzeum mimo kłopotów budżetowych zainwestowało w dalsze oszczędności na oświetleniu. Wymieniono już łącznie  183 żarówki zamieniając  tradycyjne żarówki żarowe lub świetlówki na nowoczesne i energooszczędne żarówki LED. Niebagatelne znaczenie ma też fakt , że oświetlenie LED jest „zimne” co ma znaczenie szczególnie w oświetlaniu gablot ekspozycyjnych z muzealiami.  Dzięki temu zużycie prądu na oświetlenie pomieszczeń muzeum zmniejszyło się aż o 5660 W. Jest więc i oszczędnie i ekologicznie, bo mniejsze zużycie energii wpływa na redukcję zanieczyszczeń i efektu cieplarnianego związanych z jej wytworzeniem. W miarę możliwości finansowych stopniowo będą wymieniane pozostałe źródła światła w muzeum, tak aby wszystkie były energooszczędne i przyjazne środowisku.

W dniu 20 września 2014 r. w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego otworzono wystawę fotograficzną zatytułowaną „Cmentarz żydowski w Ziębicach, przeszłość i dzień dzisiejszy”. Na wystawie zaprezentowano fotografie przedstawiające ziębicki cmentarz żydowski na przestrzeni około 40 lat, od lat 70-tych XX w. do 2007 r. Autorem prezentowanych zdjęć jest znany ziębicki fotografik pan Stanisław Popardowski. Zapraszamy wszystkich do oglądania tej ciekawej wystawy, która prezentowana jest w hallu muzeum na I piętrze do końca miesiąca października.

Wstęp wolny! Zapraszamy!

W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zorganizowało w dniu20 września mini sesję naukową poświęconą dziedzictwu ziębickich Żydów. Podczas sesji wykład „Dziedzictwo Żydów ziębickich” wygłosiła pani Tamara Włodarczyk, współpracowniczka organizacji żydowskich – Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce. Autorka dwudziestu artykułów naukowych i współautorka kilku publikacji o tematyce żydowskiej. Obecnie w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego kończy przygotowanie doktoratu poświęconego emigrantom żydowskim z Dolnego Śląska w latach 1945- 1970. Zebrani dowiedzieli się o historii osadnictwa żydowskiego w Ziębicach od średniowiecza do II poł. XX w. oraz zapoznali z życiorysami sławnych Żydów wywodzących swoje korzenie z Ziębic lub z Ziębicami w pewnym okresie życia związani, jakimi byli m.in.: Karl Weigert (1845-1904), Oskar Berger (1844-1885), Julius  Schottländer (1835-1911)oraz żyjący współcześnie Fima Borys.

Następnie otwarto wystawę fotograficzną autorstwa fotografika, ziębiczanina pana Stanisława Popardowskiego zatytułowaną „Cmentarz żydowski w Ziębicach, przeszłość i dzień dzisiejszy”. Na wystawie zaprezentowano fotografie przedstawiające ziębicki cmentarz żydowski na przestrzeni około 40 lat, od lat 70-tych XX w. do 2007 r. Wystawę można oglądać w ziębickim muzeum do końca miesiąca października.

Kolejnym punktem programu było wyjście w plener, na ziębicki cmentarz żydowski, po którym zebranych oprowadziła pani Tamara Włodarczyk, przedstawiając jego historię, symbolikę nagrobków oraz żydowskie obyczaje pogrzebowe.
Zapraszamy do oglądania wystawy w hallu muzeum.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2014 DZIEDZICTWO - ŹRÓDŁO TOŻSAMOŚCI

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego zaprasza w dniu 20 września 2014 r. – sobota na:

 • godz. 1100 „Dziedzictwo Żydów ziębickich” wykład pani Tamary Włodarczyk.
 • godz. 1230 „Cmentarz żydowski w Ziębicach, przeszłość i dzień dzisiejszy” otwarcie wystawy
 • fotografii pana Stanisława Popardowskiego.
 • godz. 1300 wyjście na cmentarz żydowski w Ziębicach, zwiedzanie cmentarza – przewodnik
 • pani Tamara Włodarczyk.

www.edd.nid.pl

WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY!!!

Jeśli chcesz zdobyć tytuł

„WIELKIEGO ODKRYWCY ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ”

odwiedź do końca września 2014 roku

CZTERY RÓŻNE QUESTY Z ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ

i zbierz na potwierdzenie pieczęcie.

Wśród „Wielkich Odkrywców" Stowarzyszenie LGD Qwsi rozlosuje atrakcyjne upominki oraz tablety.
Questy można pobrać ze strony internetowej www.qwsi.pl
Questy w wersji papierowej są dostępne w biurze LGD Qwsi w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a oraz u opiekunów Questów w poszczególnych gminach:
Ziębice – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
Ząbkowice Śląskie – Gminne Centrum Informacji Turystycznej
Bardo – Punkt Informacji Turystycznej
Kamieniec Ząbkowicki – Punkt Informacji Turystycznej
Ciepłowody – Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach
Złoty Stok – Centrum Kultury i Promocji
Na zgłoszenia do udziału w konkursie „WIELKIEGO ODKRYWCY ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ” czekamy w biurze LGD Qwsi w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a do dnia 10.10.2014 r.
Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie konkursu na stronie LGD Qwsi.

W Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach można już nabyć Znaczek Turystyczny opatrzony nr identyfikacyjnym 140 z logo ziębickiego muzeum. Idea znaczków turystycznych narodziła się w Czechach, a obecnie można je nabyć w różnych atrakcyjnych turystycznie miejscach w całej Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Rosji. Na całym świecie dziś jest 4006 miejsc oznaczonych Znaczkiem Turystycznym, w tym ziębickie Muzeum. Znaczek posiada nr identyfikujący dane miejsce, stanowi dużą gratkę dla kolekcjonerów i turystów. Kolekcjonerzy po zebraniu 10 znaczków opatrzonych kolejnymi numerami otrzymują od właściciela znaku towarowego, firmy Znaczki Turystyczne Sp. z o.o. www.znaczki-turystyczne.pl Znaczek Kolekcjonera. Zasady gry kolekcjonerskiej są bardzo proste:

 1. Należy zebrać dziesięć znaczków opatrzonych kolejnymi numerami.
 2. Odciąć od znaczka papierowy kupon identyfikacyjny.
 3. Przesłać odcięte kupony na adres: Znaczki Turystyczne, skr. poczt. nr 38, 57-250 Złoty Stok.

Za każdych 10 wysłanych pod tym adresem znaczków kolekcjoner otrzymuje:
Znaczek Kolekcjonera, czyli Znaczek Turystyczny, którego nie można kupić w żadnym miejscu - za każdą zebrana dziesiątkę znaczków otrzymuje się inny Znaczek Kolekcjonera.
Pojawiają się również znaczki okolicznościowe (wydawane okazjonalnie) posiadające papierowy kupon zwany Joker. Można nim uzupełnić brakujący numer w zbieranej dziesiątce znaczków, ale tylko jeden w każdej z nich.
Zapraszamy do odwiedzin w ziębickim muzeum i gry w Znaczki Turystyczne.

W Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach odbyło się spotkanie z panem Markiem Kowalskim przedstawicielem Wojewódzkiej Służby Konserwatorskiej. Podczas spotkania pan Kowalski poinformował o obowiązującym stanie prawnym w zakresie znalezisk archeologicznych i zabytkowych, wyjaśnił co to jest zabytek oraz omówił zasady nagradzania znalazców tego typu artefaktów. Przypomniał również, iż o każdym znalezionym zabytku należy niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tel. 74 84 26 418 w przypadku obszaru dawnego woj. wałbrzyskiego) bezpośrednio, a jeżeli to niemożliwe, to właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz zabezpieczyć miejsce jego znalezienia. Wyciąg z odpowiednich przepisów dotyczących postępowania z odnalezionymi zabytkami publikujemy w załączniku. Podczas spotkania zaprezentowano przykłady znalezisk archeologicznych z ostatnich lat z terenu Miasta i Gminy Ziębice, była również okazja porozmawiania ze znalazcami takich zabytków, którzy zgodnie z prawem poinformowali o znalezisku służby konserwatorskie i zostali w związku z tym nagrodzeni.

podstawy_prawne

Zapraszamy na spotkanie z Panem Markiem Kowalskim przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Spotkanie otwarte będzie  dotyczyło zasad postępowania ze znalezionymi zabytkami archeologicznymi oraz zasad nagradzania znalazców zabytków archeologicznych. Podczas spotkania zostanie wyjaśniony tryb postępowania w przypadku znalezienia zabytków archeologicznych oraz nagradzania znalazców takich zabytków. W spotkaniu wezmą udział osoby, które na naszym terenie takie zabytki odnalazły, zgłosiły ten fakt służbie konserwatorskiej i zostały nagrodzone.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca (czwartek) o godz. 13;00 w siedzibie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Rynek 44.

W dniu dzisiejszym Honorowy Obywatel Ziębic, Pan Ken Kreutzer przekazał ziębickiemu Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Ziębicach, w imieniu swojej matki Pani Shirley Kreutzer, zabytkowe żelazko. Pani Shirley Kreutzer oraz Jej synowi Kenowi Kreuzerowi serdecznie dziękujemy. Będzie ono stanowiło cenne uzupełnienie naszej kolekcji żelazek.

Miło nam poinformować, że Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach uzyskało certyfikat Rodzinnego Miejsca. Punkty oznaczone logo programu Rodzinne Miejsce spełniają określone warunki zapewniające, że najmłodsi klienci, w tym przypadku zwiedzający muzeum, mają zapewnione w nim odpowiednie warunki, miejsce do zabawy oraz proponowany przez placówkę program pobytu może być dla najmłodszych atrakcyjny. Ziębickie muzeum od lat współpracuje z placówkami oświatowo – wychowawczymi przyjmując zarówno do zwiedzania jak i na zajęcia muzealne dzieci i młodzież, ponadto cześć eksponatów jest udostępniona dla dzieci do tzw. „aktywnego zwiedzania”,  w trakcie którego najmłodsi mogą nie tylko ich dotykać ale także osobiście przekonać się jak działają i jakie miały niegdyś zastosowanie. Poza tym w muzeum powstał też mały kącik dla najmłodszych, gdzie mogą oni odpocząć przy zabawie podczas odwiedzin w muzeum.

Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, w całej Europie zorganizowano Noc Muzeów do organizacji, której kolejny już raz przystąpiło ziębickie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Tegoroczna, ziębicka edycja Nocy Muzeów odbyła się w sobotę 17 maja w godzinach od 1900 do 2200. Podczas tegorocznej Nocy odwiedzający muzeum, oprócz zwiedzenia stałych ekspozycji muzealnych mieli również okazję wejścia na wieżę ratusza miejskiego i obejrzenia mechanizmu zegara wieżowego z 1890 r. Ponadto odbywały się organizowane przez Ziębickie Stowarzyszenie Janine Warsztaty rzemiosł artystycznych w trakcie, których zwiedzający mogli zobaczyć oraz nauczyć się wykonywać piękne hafty, serwetki, wyplatać koszyki z papierowej „wikliny” czy artystycznie ozdabiać szkło oraz tworzyć witraże. Można było również obejrzeć kompozycje kwiatowe oraz ceramiczne mozaiki. Ponadto odbyły się projekcje filmów z cyklu Muzeum utracone, o polskich stratach wojennych w kulturze podczas II wojny światowej.

Mimo niesprzyjającej aury uczestnikom ziębickiej Nocy Muzeów dopisywały dobre humory, a publiczność muzealna licznie odwiedziła Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Dziękujemy wszystkim za udział, a za współpracę w organizacji tegorocznej Nocy Muzeów dziękujemy Ziębickiemu Stowarzyszeniu Janine oraz członkom stowarzyszenia, bez których pomocy niemożliwe byłoby tak sprawne przeprowadzenie tej imprezy. Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim instruktorom i wystawcom Warsztatów rzemiosł artystycznych:

 • Państwu Małgorzacie i Krzysztofowi Boksa
 • Pani Agnieszce Dębickiej
 • Pani Aldonie Gniewczyńskiej
 • Pani Janinie Lacel
 • Pani Alicji Pycha
 • Pani Jadwidze Wiewióra
 • Pni Danucie Wierzbickiej-Bara

Fotorelacja z Nocy Muzeów 2014 w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach dostępna jest na profilu muzeum na  www.facebook.com

NOC MUZEÓW 2014

MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH

17 MAJA 2014 r. - SOBOTA - OD GODZ. 1900 DO GODZ. 2200

Wejścia na ekspozycje muzealne w grupach o godzinach: 1915, 2015, 2115

Pokaz filmu "Muzeum utracone" cz. I,  godz. 1930

Pokaz filmu "Muzeum utracone" cz. II, godz. 2030

Wejście na wieżę z możliwością obejrzenia mechanizmu zegara wieżowego (bez możliwości wyjścia na balkon widokowy) od 1900 do 2130

Warsztaty rzemiosł artystycznych Ziębickiego Stowarzyszenia Janine od godz. 1900 do godz. 2200

WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY!!!

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających wystawa fotograficzna Stanisława Popardowskiego p.t. WCZORAJ KSIĘŻYCOWY KRAJOBRAZ, DZISIAJ PARK zostaje przedłużona do dnia 11 maja 2014 r.

ZAPRASZAMY!!!

Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia 2014 r. w Ziębicach  - wystawa fotografii Stanisława Popardowskiego
W ziębickim Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego przez dwa tygodnie od 22 kwietnia (światowy Dzień Ziemi) do 5 maja (Dzień Ochrony Środowiska) będzie czynna wystawa fotograficzna Stanisława Popardowskiego pt. „WCZORAJ KSIĘŻYCOWY KRAJOBRAZ, DZISIAJ PARK”. Jest to wystawa, która kilka lat temu była jedną z 33 wystaw III Festiwalu Fotografii Przyrodniczej i Krajobrazowej w Krynicy Zdroju. Zdjęcia pokazują ziębicki Park Miejski, który jest jedną z pierwszych w świecie udanych rekultywacji terenów poprzemysłowych (kopalnia gliny miejscowej fabryki kamionki) z końca XIX w.
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z muzeum, istnieje możliwość obejrzenia wystawy w towarzystwie i z komentarzem autora fotografii.
Wstęp wolny – zapraszamy!!!

W dniu 16 kwietnia 2014 r. w siedzibie ziębickiego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego odbył się finał III edycji konkursu Ziębicki Omnibus Szóstoklasisty. W konkursie wzięło udział 22 uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ziębice. Organizatorami konkursu byli: Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach oraz Referat Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Konkurs swoją szeroką tematyką obejmował wiedzę o historii i dniu dzisiejszym miasta i gminy Ziębice, a jego uczestnicy rozwiązali test wiedzy o tej tematyce. W wyniku przeprowadzonego konkursu, tegorocznym Ziębickim Omnibusem Szóstoklasisty została Alicja Krasińska uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, a drugie miejsce zajęła Karolina Wajda również ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Trzecie miejsce zajęła Anna Skraba uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. Statuetkę Omnibusa i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Ziębic oraz nagrody, odtwarzacze MP4 i MP3 ufundowane przez dyrektora Ośrodka Opieki i Oświaty pana Andrzeja Regnera oraz książki ufundowane przez dyrektora Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach pana Jarosława Żurawskiego, wręczył laureatom konkursu pan Antoni Herbowski - Burmistrz Ziębic w asyście kierownika Referatu Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Ziębicach pana Rafała Śledzia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również pamiątkowe dyplomy.  Organizatorzy składają uczniom uczestniczącym w konkursie serdeczne podziękowania, zwycięzcom gratulacje, a ich nauczycielom wyrazy wdzięczności za przygotowanie młodych ludzi do udziału w konkursie.

Muzeum Okręgowe w Toruniu uprzejmie zaprasza do udziału w tegorocznej XXXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Zachęcamy do udziału w konkursie, służymy pomocą uczestnikom konkursu – zapraszamy do współpracy.

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdą Państwo w załączniku.

W dniu 21 lutego 2014 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu aneks do umowy przyznania pomocy wydłużający okres realizacji operacji: Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej broni oraz poprawa dostępności muzeum dla osób starszych i niepełnosprawnych z miesiąca czerwca, do miesiąca grudnia b.r. Po znaczącym okrojeniu budżetu Muzeum S.G.D. na 2014 r. realizacja tego przedsięwzięcia stanęła pod ogromnym znakiem zapytania, ponieważ muzeum musi najpierw zrealizować je w całości, a więc wydać pieniądze ze swojego budżetu, rozliczyć i dopiero wówczas może otrzymać zwrot do 80% wydatkowanej kwoty. W planie finansowym muzeum na 2014 r. ujęto kwotę niezbędną na ten cel, jednak plan ten nie został uwzględniony, ani w projekcie budżetu, ani w uchwalonym już budżecie gminy Ziębice na 2014 r. Bardzo skromny tegoroczny budżet może nie wystarczyć nawet na podstawową działalność ziębickiego muzeum, a jego przetrwanie uzależnione jest w zasadzie od panującej pogody, gdyż bardzo istotną cześć, pozapłacowych wydatków muzeum, stanowią te na pokrycie kosztów ogrzania jego siedziby. Łagodna tegoroczna zima pozwala patrzeć w przyszłość z pewnym optymizmem. Być może po zakończeniu sezonu grzewczego z oszczędności poczynionych na ogrzewaniu budynku ratusza – siedziby muzeum, uda się zrealizować zaplanowane zadnie, ale musiało ono zostać rozłożone na wiele miesięcy, a termin jego zakończenia musiał zostać przesunięty odo grudnia 2014 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 6 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ziębice do udziału w tegorocznej edycji konkursu wiedzy o Ziemi Ziębickiej pt: Ziębicki omnibus szóstoklasisty. Konkurs jest organizowany wspólnie przez Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach, Referat Promocji i Inicjatyw Gospodarczych UM w Ziębicach oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

Regulamin konkursu

Informujemy, że od dnia 3 lutego do odwołania niedostępne dla zwiedzających będą stałe ekspozycje broni oraz rzeźby w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W związku z realizacją projektu Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej broni oraz poprawa dostępności muzeum dla osób starszych i niepełnosprawnych musimy zamknąć powyższe ekspozycje dla zwiedzających na kilka miesięcy. Projekt powyższyrealizowany jest na podstawie umowy przyznania pomocy  na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Muzeum musi jednak pokryć wszystkie wydatki finansowe na realizację powyższego projektu i dopiero po jego realizacji i rozliczeniu otrzyma zwrot części poniesionych nakładów. Realizacja projektu, ze względu na trudności finansowe muzeum, zostanie rozciągnięta w czasie, więc nie możemy dziś określić kiedy ponownie zaprosimy zwiedzających do oglądania tej części naszej stałej ekspozycji. Zapraszamy, więc do obejrzenia tej części ekspozycji stałej jeszcze do 2 lutego 2014 r.

Zapraszamy do muzeum, pozostałe ekspozycje czekają na zwiedzających!!!

Informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania naszą akcją pt. Klub Ziębickiego Pioniera, zapoczatkowaną we wrześniu ubiegłego roku, podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, rezygnujemy z jej prowadzenia. Przestaje też, z dniem dzisiejszym działać specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod którym oczekiwaliśmy na zgłoszenia do naszej akcji.

24 grudnia - czynne od 10:00 do 13:00
25 i 26 grudnia - nieczynne
27 grudnia - czynne od 10:00 do 16:00
28 i 29 grudnia - czynne od 12:00 do 16:00
30 grudnia - nieczynne
31 grudnia - czynne od 10:00 do 13:00
1 stycznia - nieczynne
2 i 3 stycznia - czynne od 10:00 do 16:00
4 i 5 stycznia - czynne od 12:00 do 16:00
6 stycznia - nieczynne
Ostatnie wejście do Muzeum 30 min. przed zamknięciem!

W dniu 6 grudnia  ziębickie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego odwiedził św. Mikołaj, aby obdarować paczkami dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubnowie. Dzieci podczas kilkugodzinnego pobytu w muzeum zwiedziły jego stałe ekspozycje, brały udział w warsztatach piernikarskich, a później wykonywały prace plastyczne związane ze św. Mikołajem. W nagrodę za wykonane prace Mikołaj obdarował dzieci paczkami pełnymi słodyczy.

Już od ponad dwóch lat uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, wychowankowie Pani Jolanty Bednarskiej, uczestniczą w zajęciach muzealnych organizowanych przez Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. W tym czasie młodzi muzealnicy przeszli cykl zajęć w trakcie, których nie tylko mieli okazję zapoznać się z ziębickimi zbiorami, ale także dowiedzieć się m.in: po co istnieją muzea, co dzieje się w muzeum poza salami dostępnymi dla zwiedzających, jak zwykłe przedmioty stają się eksponatami, a także poznać zabytki i historię Ziębic. W zajęciach muzealnych oprócz dzieci i Pani wychowawczyni uczestniczą też rodzice pomagający w prowadzeniu zajęć. Mimo, iż w zajęciach muzealnych organizowanych przez ziębickie muzeum biorą udział grupy uczniów z różnych szkół i miejscowości (Ziębic, Strzelina, Nysy, Świdnicy) to grupa Pani Bednarskiej, a wcześniej grupa Pani Katarzyny Stąporek, to jedyni uczestnicy kilkuletnich, cyklicznych zajęć. Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się aktywnie uczestniczyć w kulturze, poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania, a muzeum wychowuje sobie nowe pokolenie publiczności muzealnej. Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i opiekunom, którzy edukację muzealną uważają za istotny czynnik kształcenia swoich dzieci oraz uczniów,  i zachęcamy innych do udziału w zajęciach.

Dzięki współpracy z Katedrą Konserwacji Malowideł Sztalugowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wróciły do ziębickiego muzeum cztery obrazy, które przeszły proces konserwacji i restauracji na tej renomowanej krakowskiej uczelni. Współpraca pomiędzy Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, a Katedrą Konserwacji Malowideł Sztalugowych ASP w Krakowie trwa już od wielu lat. W ramach tej współpracy odnowiono nieodpłatnie wiele ziębickich obrazów, a studenci Akademii pod nadzorem swoich profesorów - mistrzów mają niezwykłą możliwość pracy nad konserwacją i restauracją obrazów z naszego muzeum. W dniu wczorajszym powróciły do Ziębic kolejne cztery odrestaurowane już obrazy, które wkrótce będzie można oglądać na stałej ekspozycji muzealnej i pozostawiono w Krakowie do konserwacji trzy, wymagające zabiegów konserwatorskich obrazy z ziębickiego muzeum. Na poniższych fotografiach przedstawiamy obrazy przywiezione z Krakowa.

Zapraszamy na wystawę  Jaworskie pierniki do Muzeum Regionalnego w Jaworze. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 15 listopada. Na wystawie, obok innych muzealiów, prezentowanych będzie także kilkadziesiąt eksponatów z Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.