ZAPRASZAMY NA OFICJALNE OTWARCIE MUZEUM PO REMONCIE I PROMOCJĘ KSIĄŻKI "ZIĘBICE MIASTO ŚW. JERZEGO. DZIEJE I KULTURA DAWNEJ STOLICY KSIĄŻĘCEJ". SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży "Moja przygoda w muzeum". Konkurs jest organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji. Zachęcamy do udziału w konkursie oraz służymy pomocą jego uczestnikom. Regulamin konkursu w załączniku.

W środę 2 lutego 2011 r. jeden z najstarszych w Polsce wozów strażackich - pochodzący z 1732 r., eksponowany w hallu ziębickiego muzeum trafił do konserwacji. Stan wozu był już bardzo zły i od lat trwały poszukiwania pracowni konserwatorskiej, która podjęłaby się jego konserwacji i restauracji oraz niemałych środków finansowych niezbędnych na ten cel. W dniu dzisiejszym pracownicy muzeum i pracowni, która zajmie się konserwacją i restauracją wozu zdemontowali i spakowali zabytkowy pojazd, który na kilka miesięcy opuścił Ziębice. Po powrocie, miejmy nadzieję, że przez długie lata, ten okazały i niecodzienny eksponat będzie cieszył oczy zwiedzających ziębickie muzeum.

Burmistrz Ziębic, Referat Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zapraszają w dniu 16 lutego 2011 r. (środa) na promocję książki "Ziębice miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej" oraz oficjalne otwarcie po remoncie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Program: godz. 1700 promocja książki - wystąpienia Burmistrza Ziębic oraz redaktora książki dr Bogusława Czechowicza, godz. 1800 prezentacja zakresu wykonanego remontu oraz zwiedzanie odnowionego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Zapraszamy - Ratusz Miejski w Ziębicach – Sala Rady Miejskiej I piętro – WSTĘP WOLNY!

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w tegorocznej edycji konkursu fotograficznego MUZEALNE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej. W załączniku przekazujemy regulamin konkursu, zachęcamy do udziału i deklarujemy pomoc ewentualnym uczestnikom konkursu.

 

Od wielu miesięcy, bezkarnie, ktoś wybiera kamień z fragmentu zabytkowego muru obronnego u zbiegu ulic Wałowej i Bohaterów Getta w Ziębicach. Obecnie wyrwy w murze obronnym mają już powierzchnię kilku metrów kwadratowych i głębokość kilkudziesięciu cm. Działanie to skutkuje nie tylko zniszczeniem jednego z najstarszych zabytków Ziębic, może też być niebezpieczne dla ludzi przebywających w pobliżu muru. Widać, że część kamienia wybranego z muru zniknęła, ale część się osypuje i leży w jego sąsiedztwie. Odpadający od muru kamień może ranić przechodniów lub uszkodzić parkujące w pobliżu samochody, a dalsze wybieranie kamienia może zagrozić stabilności muru i spowodować jego zawalenie. Jarosław Żurawski

Informujemy, że pokonferencyjna publikacja "Ziębice - miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej" jest do nabycia w muzeum w cenie 40,00 zł

Zapraszamy do obejrzenia nowej ekspozycji stałej w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. W pomieszczeniu po dawnej siedzibie Straży Miejskiej urządzono pracownię Josefa Langera. Ekspozycja ta sąsiaduje z salą, w której od lat prezentujemy zbiory związane z Langerem, zarówno prace tego artysty jak i jego zbiory antykwaryczne. W nowej sali zaaranżowano niewielką pracownię malarza. Zwiedzający mogą tu zobaczyć szkice i rysunki do obrazów i fresków jakie stworzył Joseph Langer i wczuć się w twórczą atmosferę pracowni malarskiej z przełomu XIX i XX w. Większość eksponowanych tu przedmiotów nie będących pracami artysty, jak np. książki, sztalugi, biurko, popiersia jest z nim bezpośrednio związana i pochodzą z jego domu oraz wrocławskiej pracowni. Zapraszamy do odwiedzin w muzeum.

Jako partner jaworskiej wystawy, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, zaprasza na finisaż wystawy BAROKOWY WARSZTAT MICHAELA LEOPOLDA WILLMANNA POD LUPĄ, który odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Jaworze w dniu 18 grudnia 2010 r. o godz. 1800.

Ziębickie muzeum wzbogaciło ostatnio swoje zbiory o ciekawy eksponat. Jest nim pochodzący z 1901 r. Modlitewnik św. Gertrudy. Unikalność tego eksponatu wynika z czasu, miejsca i języka wydania tego modlitewnika. Został on wydany, jak wyżej wspomniano w 1901 r., w języku polskim w Ziębicach. Mało tego, w modlitewniku jako miejsce wydania podana jest nazwa naszego miasta w jego polskiej, obecnie używanej pisowni - Ziębice. Jest to więc jedno z najstarszych wydawnictw, w których użyta została dzisiejsza nazwa miasta i to pisana przez "ę" a nie tak jak zdarzało się to jeszcze po II wojnie światowej przez "em". Stąd unikalność tego wydawnictwa. Modlitewnik wzbogaci zbiory biblioteki muzealnej i jak inne wydawnictwa z tej biblioteki będzie dostępny dla badaczy dziejów naszego miasta i regionu. Zachęcamy jednocześnie mieszkańców do poszukiwań ciekawostek związanych z historią naszego miasta, być może uda się odnaleźć jeszcze starsze wydawnictwa w języku polskim wydane w Ziębicach lub ktoś odkryje jeszcze wcześniejsze użycie w druku nazwy naszego miasta w jego obecnym brzmieniu i pisowni.

W dniu dzisiejszym w Muzeum Regionalnym w Jaworze otwarta zostanie wystawa Barokowy warsztat Michaela Leopolda Willmanna pod lupą. Partnerem dla jaworskiego muzeum w organizacji tej wystawy jest Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, a na wystawie będzie można obejrzeć m.in. jedyny sygnowany obraz córki Willmanna - Anny Elżbiety Willmann, pochodzący z ziębickiego muzeum. Zapraszamy!

W związku z otwarciem Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego po remoncie w Radiu Sudety przez najbliższych kilka tygodni prowadzony będzie quiz z wiedzy o naszym muzeum. Nagrodami w quizie będą bezpłatne wejściówki do muzeum połączone z bezpłatnym posiłkiem w jednej z ziębickich restauracji. Radio Sudety jest lokalnym radiem, którego mogą słuchać na częstotliwości 96,4 fm mieszkańcy powiatów dzierżoniowskiego, świdnickiego oraz częściowo wałbrzyskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. Natomiast wszyscy posiadacze komputera z dostępem do internetu mogą słuchać audycji tego radia na stronie internetowej www.radiosudety.pl . Mamy nadzieję, że trwająca kilka tygodni radiowa promocja naszego muzeum przypomni wszystkim o naszym istnieniu po 11 miesiącach remontu. Z pewnością przyczyni się ona również do promowania Ziębic jako miasta wartego odwiedzenia. Tu warto być!

Muzeum czynne od wtorku 28 września 2010 r.

Miło nam poinformować, że od 28 września 2010 r. (wtorek) Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach otwiera swoje ekspozycje po trwającym 11 miesięcy remoncie. Choć nie zakończyły się jeszcze wszystkie prace remontowe w siedzibie muzeum, to obecny stan robót umożliwia już zwiedzanie ekspozycji muzealnych. Większość sal ekspozycyjnych została zaaranżowana w nowy sposób, zwiedzających czeka sporo niespodzianek. Podczas zwiedzania będzie można np. maglować bieliznę czy mielić mąkę na żarnach. Zapraszamy wszystkich od wtorku 28 września! W dniach od 28 września do 3 października wstęp do muzeum wolny! Czas Pracy muzeum w zakładce: godziny otwarcia. ZAPRASZAMY!!!

W związku z remontem Ratusza - siedziby muzeum, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego jest NIECZYNNE DO ODWOŁANIA.

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziębic "Ducatus" z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem organizuje wyprawę na tegoroczną rekonstrukcję bitwy.

PROGRAM WYPRAWY:

Wyjazd z Ziębic (Pl. Strażacki) w nocy 16 lipca (piątek) godz. 015

16 lipca 2010 r. - przyjazd do miejsca zakwaterowania około południa, (zakwaterowanie, posiłek we własnym zakresie), wyjazd na pole bitwy grunwaldzkiej, udział w imprezach historycznych, wieczorem powrót do miejsca zakwaterowania, 1930 obiadokolacja, czas wolny.

17 lipca 2010 r. (sobota) - rano (śniadanie we własnym zakresie) i wyjazd około 1000 na rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem, powrót do miejsca zakwaterowania, 1930 obiadokolacja, czas wolny.

18 lipca 2010 r. (niedziela) - rano (śniadanie we własnym zakresie) i wyjazd około 900 do Torunia, zwiedzanie starego miasta w Toruniu, posiłek, wyjazd do Ziębic, powrót do Ziębic - Plac Strażacki 5, w późnych godzinach wieczornych - około 2200.

Lista zakwalifikowanych uczestników wyprawy oraz ich opiekunów dostępna na stronie www.ducatus.org.pl

Miło nam poinformować, iż z rekomendacji dyrektora Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziębic "Ducatus" dr Adam Organisty otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Ziębic nadany przez Radę Miejską w Ziębicach. Uroczyste nadanie tytułu odbyło się w dniu 28 maja 2010 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Ziębicach otwierającej Dni Ziębic 2010. Adam Organisty jest młodym naukowcem, historykiem sztuki, pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilkunastu lat współpracuje z naszym muzeum, jest autorem wielu publikacji, wystąpień i artykułów omawiających zarówno zbiory ziębickiego muzeum, głównie prace Josepha Langera, jak i zabytki Ziębic i okolicy. Na wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą prezentował dorobek kulturalny i naukowy naszego miasta przyczyniając się do jego promocji w środowiskach akademickich całej Europy. Honorowemu Obywatelowi Ziębic dr Adamowi Organistemu składamy szczere gratulacje

W dniach 29 - 30 maja 2010 roku w Ziębicach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa

ZIĘBICE MIASTO ŚW. JERZEGO. DZIEJE I KULTURA DAWNEJ STOLICY KSIĄŻECEJ.

WSTĘP NA KONFERENCJĘ OTWARTY I WOLNY

ZAPRASZAMY

Miejsce konferencji: Ratusz Miejski w Ziębicach, Rynek 44, sala nr 12 I piętro.

W dniu 12 maja 2010 r. Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach podpisało z Fundacją Rariora Artis umowę o partnerskiej współpracy w ramach projektu "ŚLĄSKIE KOLEKCJE SZTUKI". Umowa dotyczy wspólnej realizacji badań naukowych dotyczących dzieł sztuki będących niegdyś w prywatnych śląskich kolekcjach oraz publikacji efektów tych badań na portalu www.slaskiekolekcje.eu. Ziębickie muzeum jest w posiadaniu imponującej kolekcji dzieł sztuki należącej niegdyś do artysty malarza Josepha Langera i właśnie naukowego opracowania, a przede wszystkim promocji i szerokiego udostępnienia wyników badań naukowych nad tymi zbiorami dotyczy podpisana umowa. Partnerami fundacji Rariora Artis są już tak renomowane instytucje jak Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Historyków Sztuki czy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Wszyscy partnerzy tego rodzącego się dopiero przedsięwzięcia liczą, że wspólne działania pozwolą na szerokie upublicznienie wiedzy o najciekawszych zbiorach sztuki na Śląsku.

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zaprasza na pokaz archiwalnych filmów o Ziębicach z lat 70-tych XX w. W programie m.in. filmy z:

  • Turnieju miast Ziebice - Strzelin;
  • Odsłonięcia pomnika Orła Piastowskiego;
  • Pochodu 1-Majowego;
  • Meczu Sparty Ziębice.

Zapraszamy w czwartek 6 MAJA 2010 r. o godz. 1800. Siedziba Muzeum, sala nr 12, I piętro.

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zaprasza na promocję książki pt. "Ziemia Ząbkowicka - studia historyczne" pod red. Jerzego Organiściaka.

Promocja odbędzie się w siedzibie Muzeum S.G.D., w dniu 12 lutego - piątek - o godz. 1800. Publikacja zostanie omówiona przez jej redaktora i współautorów, przewidziano dyskusję, będzie również możliwość nabycia książki w promocyjnej cenie. Zapraszamy.

W niedzielę 18 października w ziębickim muzeum gościła grupa ok. 60 przewodników PTTK z całego Dolnego Śląska. W tym dniu w Ziębicach odbywało się zakończenie sezonu przewodnickiego PTTK 2009 na Dolnym Śląsku. Przewodnicy mogli zapoznać się ze zbiorami naszego muzeum, zwiedzić miasto oraz wziąć udział w prelekcji poświęconej Granicy Św. Jana.

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zaprasza do obejrzenia nowej ekspozycji stałej. Jest to już dziesiąta sala ekspozycyjna jaką mogą odwiedzać zwiedzający ziębickie muzeum. W nowej sali prezentujemy kolekcję szkła użytkowego od XVIII do poł. XX w. Wśród eksponatów możemy tu zobaczyć m.in. unikatowe osiemnastowieczne podwójne szkło zdobione złota folią , grawerowane i złocone kielichy oraz kufle do piwa z XVIII i XIX w. oraz inne formy bogatego wzornictwa szkła użytkowego np: patery, karafki, wazony, szklanki, a także witraże. Szkło z ziębickich zbiorów, ze względu na brak pomieszczeń w naszej siedzibie, przez ponad 30-lat wypożyczone było do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. W 2009 r., po zakończeniu I etapu remontu Ratusza Miejskiego przeniesiono do innego budynku znajdujące się tu od lat biuro Kombatantów i Sybiraków, i właśnie w tym pomieszczeniu zorganizowano nową ekspozycję stałą.

W ramach XII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zaprasza w dniach 8 i 9 października 2009 r. (czwartek, piątek)

o godz. 1000, 1100, 1200 na zajęcia - warsztaty:

- Niezwykłe historie sprzętów domowych, prowadzący mgr Jarosław Żurawski, I piętro sala nr 12;

- Joseph Langer śląski artysta malarz, konserwator i kolekcjoner, prowadzący dr Adam Organisty, parter sala nr 5;

oraz do zwiedzania ekspozycji muzealnych

(rozpoczęcie zwiedzania w dniach 8 i 9 października o pełnych godzinach od 900 do 1300 oraz w czwartek 8 października w godzinach od 1400 do 1800 wg. potrzeb zwiedzających, a w dniu 9 października w godzinach od 1400 do 1600 wg. potrzeb zwiedzających.

Ostatnie wejście do muzeum na 30 min przed zamknięciem!

ZAPRASZAMY, WSTĘP NA ZAJĘCIA I DO MUZEUM W DNIACH 8-9 PAŹDZIERNIKA BEZPŁATNY!!!

zapisy: 21-30.09.2009 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! W DNIACH 8-9 PAŹDZIERNIKA WSTĘP DO MUZEUM ORAZ NA ZAJĘCIA TYLKO DLA OSÓB I GRUP WCZEŚNIEJ ZAPISANYCH!!!

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach podpisało umowę z jedną z renomowanych warszawskich agencji reklamowych. Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez Muzeum zdjęć swoich eksponatów tejże agencji w celach reklamowych. W praktyce współpraca pomiędzy ziębickim muzeum, a agencją będzie polegała na udostępnianiu i stałej rozbudowie bazy zdjęć ziębickich eksponatów będących w posiadaniu agencji, która to będzie prowadziła aktywne działania na rzecz sprzedaży tychże fotografii swoim klientom. Fotografie te mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych przez klientów agencji na wszelkich polach eksploatacji, a więc w każdych mediach tradycyjnych jak i elektronicznych. Oczywiście każdorazowo pochodzenie fotografii z ziębickiego muzeum będzie musiało być jasno zaznaczane, a dodatkowo Muzeum S.G.D. uzyska wynagrodzenie za każde wykorzystanie jakiejkolwiek fotografii. Spodziewamy się, że współpraca muzeum z agencją reklamową będzie przyczyniać się do jeszcze szerszej promocji i reklamy naszego muzeum oraz Ziębic.