jarmark bozonarodzeniowy

warsztaty plakat maly

W ostatnim czasie ziębickie muzeum pozyskało w formie darowizny 3 rysunki znanego ziębickiego artysty malarza Josepha Langera (1865-1918). Prace pochodzące z lat 1895 – 1905 zostały podarowane do zbiorów muzealnych przez prywatnego darczyńcę i pochodzą z jego rodzinnych zbiorów. Są to: szkic siedzącej kobiety w ołówku oraz dwie prace – (akwarela i tempera) przedstawiające kwiaty. Pozyskane rysunki stanowią cenne uzupełnienie ziębickiej kolekcji tego typu prac autorstwa Josepha Langera. Część z nich można podziwiać w siedzibie muzeum, a duża ekspozycja tych prac stanowi obecnie cześć wystawy czasowej zatytułowanej „Kachō-ga. Obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu.”, która będzie prezentowana do końca roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie wystawa-Manggha.

 

Nakładem ziębickiego muzeum ukazał się „Rocznik Ziębicki 2015”. W roczniku znalazły się artykuły różnych autorów dotyczące zarówno kalendarium najważniejszych wydarzeń z minionego roku jakie miały miejsce w mieście i gminie Ziębice, jak również innych zagadnień związanych z ziemią ziębicką. Można tu znaleźć historię najnowszą ziębickich instytucji kultury: muzeum, domu kultury i biblioteki; wypraw ziębickiego bractwa rycerskiego czy ciekawą opowieść o słupach granicy św. Jana i wykopalisk w jednej z rynkowych kamienic. Znaczną część rocznika poświęcono ziębickiemu sportowi. Znajdziemy tu również wspomnienie o znanej chyba wszystkim ziębiczanom – niezapomnianej pani Małgorzacie Liguz.

W założeniu wydawcy ma to być pierwszy z cyklu roczników. Bardzo chcielibyśmy, aby kolejne numery ukazywały się co rok i obejmowały swoją treścią artykuły, zdjęcia, wiersze i opowieści o ludziach związane z naszym miastem i gminą. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią pierwszego wydania rocznika i zapraszamy do współpracy przy wydaniach następnych, które mamy nadzieję ukażą się w przyszłości.

Rocznik można kupić w biurze muzeum w cenie 15 zł.

Miło nam poinformować, że w zakończonym plebiscycie Lokalne muzea. Wielkie skarby w małych miastach, na 54 nominowane muzea z całej Polski, nasze muzeum znalazło się w pierwszej dziesiątce zajmując 9 miejsce WYNIKI PLEBISCYTU. Przed nami znalazły się w większości muzea znajdujące się w znacznie większych miastach jak np. Gniezno, Starachowice czy Elbląg, a za nami znane placówki jak np. Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju czy Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Warto dodać, że ziębickie muzeum uplasowało się w plebiscycie na najlepszej pozycji ze wszystkich dolnośląskich muzeów, których nominowano kilka.

Wszystkim uczestnikom plebiscytu, a szczególnie tym, którzy na nas głosowali dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom!!!

Zapraszamy do głosowania na Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w plebiscycie "Wielkie skarby w małych miastach" na stronie: kulturaonline.pl/plebiscyt

Po kilkumiesięcznej konserwacji powróciły do ziębickiego muzeum dwie figury drewniane. Pierwsza z nich to rzeźba przedstawiająca św. Jadwigę śląską, pochodząca z końca XV w. Druga to pochodząca z 1702 r. rzeźba przedstawiająca św. Pawła. Obie figury można już oglądać na ekspozycji stałej muzeum w Ziębicach. Do konserwacji oddano też kolejną figurę, drewniane putto z połowy XVIII w.

W związku z planowaną modernizacją sieci energetycznej w Rynku, w dn. 22 lipca 2016 r. - piątek, Muzeum S.G.D. będzie nieczynne.

Przepraszamy i zapraszamy w innym terminie.

DYPLOM 2016

Informujemy, że w miesiącach letnich od 1 czerwca do 29 września Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego będzie czynne codziennie o godzinę dłużej. Muzeum zaprasza w tym okresie:

 • od wtorku do piątku od 1000 do 1700
 • w soboty i niedziele od 1200 do 1700
 • ostatnie wejście do muzeum o 1630
 • w poniedziałki i święta nieczynne

W dniu 30 września  - piątek, muzeum będzie czynne do godz. 1530 - ostatnie wejście do muzeum o godz. 1500

W sobotę 21 maja w godzinach od 19;00 do 23;00 odbywała się Noc Muzeów 2016 w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Organizowana corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów impreza przyciągnęła sporo gości. Oprócz wieczornego zwiedzania ekspozycji muzealnych, goście muzeum mogli wziąć udział w warsztatach wyrobu motanek i sakiewek, nauce tańców rycerskich, zapoznać się z uzbrojeniem rycerskim oraz obejrzeć spektakl Katostwa Nyskiego zatytułowany „Na kogo wypadnie na tego bęc”.

plakat festiwal ostateczny

W dniu 10 maja 2016 r. w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego odbyły się zajęcia ziębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na początku w krótkim koncercie pieśni patriotycznych wystąpił z okazji niedawnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja chór Laurus. Następnie słuchacze UTW obejrzeli film "Muzeum Utracone Przywraca Pamięć - 2016", a potem zwiedzili zbiory ziębickiego muzeum.

plakat noc muzeum m

Od początku kwietnia bieżącego roku trwa ponowny remont części dachu siedziby muzeum - ratusza miejskiego w Ziębicach. Okazało się, że przeprowadzony kilka lat temu remont tego dachu został wykonany wadliwie, w związku z tym już od dłuższego czasu część dachu przeciekała. Obecnie prowadzone prace mają na celu naprawę najbardziej zagrożonej przeciekami części dachu na ziębickim ratuszu.

Zapraszamy do obejrzenia podczas Jarmarku Wielkanocnego w dniu 12 marca (sobota), pochodzących z przełomu XIX i XX w., modeli dwóch kościołów gotyckich. Można je będzie obejrzeć w godzinach pracy muzeum, w korytarzu ratusza miejskiego na parterze.

 

 

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w konkursie.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

„Moja Przygoda w Muzeum”

REGULAMIN KONKURSU:

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

Akceptowane prace:

 • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
 • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
 • grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
 • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:

 • pełne imię i nazwisko autora pracy
 • dokładny wiek autora pracy
 • tytuł pracy
 • nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
 • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przysłania prac. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do Konkursu.

Prace należy przysyłać na finał Konkursu do 25 czerwca danego roku na adres:

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU

DZIAŁ EDUKACJI

RYNEK STAROMIEJSKI 1   

87 – 100 TORUŃ

tel. (056) 66 05 632; fax (056) 622-40-29

www.muzeum.torun.pl; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przegląd nadesłanych w ramach Projektu prac odbywać się będzie na początku lipca każdego roku. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury Konkursu) przyznają równorzędne nagrody i równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat, oraz zakwalifikują ok. 200 najlepszych prac na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną przesłane pocztą.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt (około połowy września danego roku) połączoną z wręczeniem nagród, wernisażem wystawy, panelem dyskusyjnym i warsztatami. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Uwagi organizatora:

 • prace plastyczne nadesłane na Międzynarodowy Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
 • prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
 • prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie będą dopuszczone do Konkursu;
 • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator;

W dniu 29 grudnia w Przedszkolu Na Orlej Polanie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego w ramach przygotowań do Orszaku Trzech Króli w Ziębicach przez Przedszkole Na Orlej Polanie oraz Gminne Centrum Edukacji i Sportu. Konkurs przebiegał pod hasłem "Czwarty Król. Król Miłosierdzia".

Celem konkursu było rozwijanie i prezentacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Organizatorzy chcieli zachęcić do wspólnego, rodzinnego przeżywania okresu Świąt Bożego Narodzenia i zastanowienia się: kim mógłby być Czwarty Król, skąd przyjechałby i co przywiózłby Bożej Dziecinie? Według legendy wyruszył wraz z Trzema Monarchami, choć nie dotarł wraz z nimi do Dzieciątka Jezus, bo zatrzymały go uczynki miłosierdzia. Pana Jezusa ujrzał dopiero na Golgocie. Temat konkursu był związany z hasłem przewodnim Orszaku Trzech Króli 2016.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów OTK w składzie:

Pani Janina Lacel – Zastępca Burmistrza Ziębic

Pani Katarzyna Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie

Pani Anna Faryś – koordynator konkursu nauczyciel Przedszkola Na Orlej Polanie

Pan Andrzej Regner – dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu

Pan Mirosław Masłowski – dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury

podczas oceniania prac zgłoszonych na konkurs wzięła pod uwagę:

- interpretację i zgodność tematu

- pomysłowość

- estetykę wykonania

- walory artystyczne

- kompozycję.

Każda ze zgłoszonych prac była zgodna z regulaminem konkursu i opatrzona na odwrocie kartą zgłoszenia. Do konkursu zgłoszonych zostało 60 prac plastycznych. Prace zgłosiły szkoły i przedszkola: SP nr 4 – 19 prac, SP nr 2 – 14, Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 1, Przedszkole Publiczne w Henrykowie oddział w Wadochowicach – 1, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie – 4, Przedszkole Na Orlej Polanie – 11, Gimnazjum Publiczne w Ziębicach – 5 prac oraz osoby prywatne – 5.

Po wnikliwej ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących uczestników konkursu w następujących kategoriach.

KATEGORIA PRZEDSZKOLE:

I miejsce – Hanna Kuś

II miejsce – Zuzanna Bazylak

III miejsce – Wiktoria Bieszczad

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III

I miejsce – Julia Bira

II miejsce – Klaudia Macias

III miejsce – Dominik Jankowski

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI:

I miejsce – Emilia Wasik

II miejsce – Mateusz Ziółkowski

III miejsce – Alina Okaj

KATEGORIA GIMNAZJUM:

I miejsce - Natalia Jurmanowicz

II miejsce - Wojciech Begierski

III miejsce - Krzysztof Kapota

KATEGORIA RODZINA:

I miejsce – Rodzina Martyna, Iwona, Jacek Salawa

II miejsce – Rodzina Bazylak Zuzanna, Filip, Monika, Maricn

III miejsce – Rodzina Zych Julita, Beata, Paweł,

Nagrody i pamiątkowe dyplomy dla LAUREATÓW zostaną wręczone podczas Orszaku Trzech Króli w Ziębicach w dniu 6 stycznia 2015 roku.

Wystawę prac konkursowych można oglądać bezpłatnie w siedzibie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach - ratuszu miejskim, od dnia 30 grudnia 2015 roku do 11 stycznia 2016 roku w godzinach pracy Muzeum. 

christmas 1045526 1920

Dzięki wieloletniej współpracy ziębickiego muzeum z Katedrą Konserwacji Malowideł Sztalugowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, do Ziębic powróciły w dniu wczorajszym z konserwacji i restauracji trzy obrazy z ziębickiej kolekcji. Są to dwa portrety kobiece oraz wizerunek św. Pawła. Jednocześnie oddano do krakowskiej pracowni pięć kolejnych obrazów wymagających konserwacji i restauracji. Pracownia konserwatorska krakowskiej ASP kierowana przez panią prof. Martę Lempart-Geratowską jest jedną z najbardziej cenionych i renomowanych pracowni konserwacji malowideł sztalugowych w Polsce. Dzięki życzliwości pani profesor i jej współpracowników już bardzo wiele obrazów z ziębickich zbiorów zostało poddanych konserwacji i restauracji w tej krakowskiej pracowni, a perspektywy współpracy na następne lata są bardzo dobre.

WIRTUALNY SPACER

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zaprasza na warsztaty wyrobu ozdób świątecznych z masy solnej. Zapraszamy grupy o wielkości do 30 osób. Cena 4 zł od osoby. Zapisy na warsztaty przyjmujemy w siedzibie muzeum lub telefonicznie pod nr: 74 81 91 378. Przyjmujemy na warsztaty tylko grupy wcześniej umówione.

Warsztaty będą się odbywały do dnia 23 grudnia 2015 r.

Zapraszamy!!!

 

 

 

W dniach 27-29 listopada 2015 r. w ramach akcji Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej DOLNY ŚLĄSK ZA PÓŁ CENY, będzie można odwiedzić ziębckie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego za pół ceny t.j. dzieci za 2 zł a dorośli za 3 zł w piątek i niedzielę 27 i 29 listopada lub za darmo w sobotę 28 listopada. Zapraszamy!!!

Informujemy, że w dniach 21, 22, 23 października 2015 r. Muzeum będzie dostępne dla zwiedzających w godz. od 13;00 do 16;00 - ostatnie wejście na ekspozycje o godz. 15;30

W powyższych dniach do godz. 13;00 w Muzeum odbywać się będą warsztaty dla uczestników tegorocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Warsztaty o tematyce "Niezwykłe historie domowych sprzętów" będą rozpoczynały się o godz. 9;00, 10;00 11;00 i 12;00 - ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy - wstęp na warsztaty wolny!

Program festiwalu: DFN 2015