Jeśli chcesz zdobyć tytuł

„WIELKIEGO ODKRYWCY ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ”

odwiedź do końca września 2014 roku

CZTERY RÓŻNE QUESTY Z ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ

i zbierz na potwierdzenie pieczęcie.

Wśród „Wielkich Odkrywców" Stowarzyszenie LGD Qwsi rozlosuje atrakcyjne upominki oraz tablety.
Questy można pobrać ze strony internetowej www.qwsi.pl
Questy w wersji papierowej są dostępne w biurze LGD Qwsi w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a oraz u opiekunów Questów w poszczególnych gminach:
Ziębice – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
Ząbkowice Śląskie – Gminne Centrum Informacji Turystycznej
Bardo – Punkt Informacji Turystycznej
Kamieniec Ząbkowicki – Punkt Informacji Turystycznej
Ciepłowody – Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach
Złoty Stok – Centrum Kultury i Promocji
Na zgłoszenia do udziału w konkursie „WIELKIEGO ODKRYWCY ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ” czekamy w biurze LGD Qwsi w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a do dnia 10.10.2014 r.
Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie konkursu na stronie LGD Qwsi.

W Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach można już nabyć Znaczek Turystyczny opatrzony nr identyfikacyjnym 140 z logo ziębickiego muzeum. Idea znaczków turystycznych narodziła się w Czechach, a obecnie można je nabyć w różnych atrakcyjnych turystycznie miejscach w całej Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Rosji. Na całym świecie dziś jest 4006 miejsc oznaczonych Znaczkiem Turystycznym, w tym ziębickie Muzeum. Znaczek posiada nr identyfikujący dane miejsce, stanowi dużą gratkę dla kolekcjonerów i turystów. Kolekcjonerzy po zebraniu 10 znaczków opatrzonych kolejnymi numerami otrzymują od właściciela znaku towarowego, firmy Znaczki Turystyczne Sp. z o.o. www.znaczki-turystyczne.pl Znaczek Kolekcjonera. Zasady gry kolekcjonerskiej są bardzo proste:

  1. Należy zebrać dziesięć znaczków opatrzonych kolejnymi numerami.
  2. Odciąć od znaczka papierowy kupon identyfikacyjny.
  3. Przesłać odcięte kupony na adres: Znaczki Turystyczne, skr. poczt. nr 38, 57-250 Złoty Stok.

Za każdych 10 wysłanych pod tym adresem znaczków kolekcjoner otrzymuje:
Znaczek Kolekcjonera, czyli Znaczek Turystyczny, którego nie można kupić w żadnym miejscu - za każdą zebrana dziesiątkę znaczków otrzymuje się inny Znaczek Kolekcjonera.
Pojawiają się również znaczki okolicznościowe (wydawane okazjonalnie) posiadające papierowy kupon zwany Joker. Można nim uzupełnić brakujący numer w zbieranej dziesiątce znaczków, ale tylko jeden w każdej z nich.
Zapraszamy do odwiedzin w ziębickim muzeum i gry w Znaczki Turystyczne.

W Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach odbyło się spotkanie z panem Markiem Kowalskim przedstawicielem Wojewódzkiej Służby Konserwatorskiej. Podczas spotkania pan Kowalski poinformował o obowiązującym stanie prawnym w zakresie znalezisk archeologicznych i zabytkowych, wyjaśnił co to jest zabytek oraz omówił zasady nagradzania znalazców tego typu artefaktów. Przypomniał również, iż o każdym znalezionym zabytku należy niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tel. 74 84 26 418 w przypadku obszaru dawnego woj. wałbrzyskiego) bezpośrednio, a jeżeli to niemożliwe, to właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz zabezpieczyć miejsce jego znalezienia. Wyciąg z odpowiednich przepisów dotyczących postępowania z odnalezionymi zabytkami publikujemy w załączniku. Podczas spotkania zaprezentowano przykłady znalezisk archeologicznych z ostatnich lat z terenu Miasta i Gminy Ziębice, była również okazja porozmawiania ze znalazcami takich zabytków, którzy zgodnie z prawem poinformowali o znalezisku służby konserwatorskie i zostali w związku z tym nagrodzeni.

podstawy_prawne

Zapraszamy na spotkanie z Panem Markiem Kowalskim przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Spotkanie otwarte będzie  dotyczyło zasad postępowania ze znalezionymi zabytkami archeologicznymi oraz zasad nagradzania znalazców zabytków archeologicznych. Podczas spotkania zostanie wyjaśniony tryb postępowania w przypadku znalezienia zabytków archeologicznych oraz nagradzania znalazców takich zabytków. W spotkaniu wezmą udział osoby, które na naszym terenie takie zabytki odnalazły, zgłosiły ten fakt służbie konserwatorskiej i zostały nagrodzone.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca (czwartek) o godz. 13;00 w siedzibie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Rynek 44.

W dniu dzisiejszym Honorowy Obywatel Ziębic, Pan Ken Kreutzer przekazał ziębickiemu Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Ziębicach, w imieniu swojej matki Pani Shirley Kreutzer, zabytkowe żelazko. Pani Shirley Kreutzer oraz Jej synowi Kenowi Kreuzerowi serdecznie dziękujemy. Będzie ono stanowiło cenne uzupełnienie naszej kolekcji żelazek.

Miło nam poinformować, że Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach uzyskało certyfikat Rodzinnego Miejsca. Punkty oznaczone logo programu Rodzinne Miejsce spełniają określone warunki zapewniające, że najmłodsi klienci, w tym przypadku zwiedzający muzeum, mają zapewnione w nim odpowiednie warunki, miejsce do zabawy oraz proponowany przez placówkę program pobytu może być dla najmłodszych atrakcyjny. Ziębickie muzeum od lat współpracuje z placówkami oświatowo – wychowawczymi przyjmując zarówno do zwiedzania jak i na zajęcia muzealne dzieci i młodzież, ponadto cześć eksponatów jest udostępniona dla dzieci do tzw. „aktywnego zwiedzania”,  w trakcie którego najmłodsi mogą nie tylko ich dotykać ale także osobiście przekonać się jak działają i jakie miały niegdyś zastosowanie. Poza tym w muzeum powstał też mały kącik dla najmłodszych, gdzie mogą oni odpocząć przy zabawie podczas odwiedzin w muzeum.

Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, w całej Europie zorganizowano Noc Muzeów do organizacji, której kolejny już raz przystąpiło ziębickie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Tegoroczna, ziębicka edycja Nocy Muzeów odbyła się w sobotę 17 maja w godzinach od 1900 do 2200. Podczas tegorocznej Nocy odwiedzający muzeum, oprócz zwiedzenia stałych ekspozycji muzealnych mieli również okazję wejścia na wieżę ratusza miejskiego i obejrzenia mechanizmu zegara wieżowego z 1890 r. Ponadto odbywały się organizowane przez Ziębickie Stowarzyszenie Janine Warsztaty rzemiosł artystycznych w trakcie, których zwiedzający mogli zobaczyć oraz nauczyć się wykonywać piękne hafty, serwetki, wyplatać koszyki z papierowej „wikliny” czy artystycznie ozdabiać szkło oraz tworzyć witraże. Można było również obejrzeć kompozycje kwiatowe oraz ceramiczne mozaiki. Ponadto odbyły się projekcje filmów z cyklu Muzeum utracone, o polskich stratach wojennych w kulturze podczas II wojny światowej.

Mimo niesprzyjającej aury uczestnikom ziębickiej Nocy Muzeów dopisywały dobre humory, a publiczność muzealna licznie odwiedziła Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Dziękujemy wszystkim za udział, a za współpracę w organizacji tegorocznej Nocy Muzeów dziękujemy Ziębickiemu Stowarzyszeniu Janine oraz członkom stowarzyszenia, bez których pomocy niemożliwe byłoby tak sprawne przeprowadzenie tej imprezy. Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim instruktorom i wystawcom Warsztatów rzemiosł artystycznych:

  • Państwu Małgorzacie i Krzysztofowi Boksa
  • Pani Agnieszce Dębickiej
  • Pani Aldonie Gniewczyńskiej
  • Pani Janinie Lacel
  • Pani Alicji Pycha
  • Pani Jadwidze Wiewióra
  • Pni Danucie Wierzbickiej-Bara

Fotorelacja z Nocy Muzeów 2014 w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach dostępna jest na profilu muzeum na  www.facebook.com

NOC MUZEÓW 2014

MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH

17 MAJA 2014 r. - SOBOTA - OD GODZ. 1900 DO GODZ. 2200

Wejścia na ekspozycje muzealne w grupach o godzinach: 1915, 2015, 2115

Pokaz filmu "Muzeum utracone" cz. I,  godz. 1930

Pokaz filmu "Muzeum utracone" cz. II, godz. 2030

Wejście na wieżę z możliwością obejrzenia mechanizmu zegara wieżowego (bez możliwości wyjścia na balkon widokowy) od 1900 do 2130

Warsztaty rzemiosł artystycznych Ziębickiego Stowarzyszenia Janine od godz. 1900 do godz. 2200

WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY!!!

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających wystawa fotograficzna Stanisława Popardowskiego p.t. WCZORAJ KSIĘŻYCOWY KRAJOBRAZ, DZISIAJ PARK zostaje przedłużona do dnia 11 maja 2014 r.

ZAPRASZAMY!!!

Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia 2014 r. w Ziębicach  - wystawa fotografii Stanisława Popardowskiego
W ziębickim Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego przez dwa tygodnie od 22 kwietnia (światowy Dzień Ziemi) do 5 maja (Dzień Ochrony Środowiska) będzie czynna wystawa fotograficzna Stanisława Popardowskiego pt. „WCZORAJ KSIĘŻYCOWY KRAJOBRAZ, DZISIAJ PARK”. Jest to wystawa, która kilka lat temu była jedną z 33 wystaw III Festiwalu Fotografii Przyrodniczej i Krajobrazowej w Krynicy Zdroju. Zdjęcia pokazują ziębicki Park Miejski, który jest jedną z pierwszych w świecie udanych rekultywacji terenów poprzemysłowych (kopalnia gliny miejscowej fabryki kamionki) z końca XIX w.
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z muzeum, istnieje możliwość obejrzenia wystawy w towarzystwie i z komentarzem autora fotografii.
Wstęp wolny – zapraszamy!!!

W dniu 16 kwietnia 2014 r. w siedzibie ziębickiego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego odbył się finał III edycji konkursu Ziębicki Omnibus Szóstoklasisty. W konkursie wzięło udział 22 uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ziębice. Organizatorami konkursu byli: Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach oraz Referat Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Konkurs swoją szeroką tematyką obejmował wiedzę o historii i dniu dzisiejszym miasta i gminy Ziębice, a jego uczestnicy rozwiązali test wiedzy o tej tematyce. W wyniku przeprowadzonego konkursu, tegorocznym Ziębickim Omnibusem Szóstoklasisty została Alicja Krasińska uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, a drugie miejsce zajęła Karolina Wajda również ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Trzecie miejsce zajęła Anna Skraba uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. Statuetkę Omnibusa i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Ziębic oraz nagrody, odtwarzacze MP4 i MP3 ufundowane przez dyrektora Ośrodka Opieki i Oświaty pana Andrzeja Regnera oraz książki ufundowane przez dyrektora Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach pana Jarosława Żurawskiego, wręczył laureatom konkursu pan Antoni Herbowski - Burmistrz Ziębic w asyście kierownika Referatu Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Ziębicach pana Rafała Śledzia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również pamiątkowe dyplomy.  Organizatorzy składają uczniom uczestniczącym w konkursie serdeczne podziękowania, zwycięzcom gratulacje, a ich nauczycielom wyrazy wdzięczności za przygotowanie młodych ludzi do udziału w konkursie.

Muzeum Okręgowe w Toruniu uprzejmie zaprasza do udziału w tegorocznej XXXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Zachęcamy do udziału w konkursie, służymy pomocą uczestnikom konkursu – zapraszamy do współpracy.

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdą Państwo w załączniku.

W dniu 21 lutego 2014 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu aneks do umowy przyznania pomocy wydłużający okres realizacji operacji: Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej broni oraz poprawa dostępności muzeum dla osób starszych i niepełnosprawnych z miesiąca czerwca, do miesiąca grudnia b.r. Po znaczącym okrojeniu budżetu Muzeum S.G.D. na 2014 r. realizacja tego przedsięwzięcia stanęła pod ogromnym znakiem zapytania, ponieważ muzeum musi najpierw zrealizować je w całości, a więc wydać pieniądze ze swojego budżetu, rozliczyć i dopiero wówczas może otrzymać zwrot do 80% wydatkowanej kwoty. W planie finansowym muzeum na 2014 r. ujęto kwotę niezbędną na ten cel, jednak plan ten nie został uwzględniony, ani w projekcie budżetu, ani w uchwalonym już budżecie gminy Ziębice na 2014 r. Bardzo skromny tegoroczny budżet może nie wystarczyć nawet na podstawową działalność ziębickiego muzeum, a jego przetrwanie uzależnione jest w zasadzie od panującej pogody, gdyż bardzo istotną cześć, pozapłacowych wydatków muzeum, stanowią te na pokrycie kosztów ogrzania jego siedziby. Łagodna tegoroczna zima pozwala patrzeć w przyszłość z pewnym optymizmem. Być może po zakończeniu sezonu grzewczego z oszczędności poczynionych na ogrzewaniu budynku ratusza – siedziby muzeum, uda się zrealizować zaplanowane zadnie, ale musiało ono zostać rozłożone na wiele miesięcy, a termin jego zakończenia musiał zostać przesunięty odo grudnia 2014 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 6 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ziębice do udziału w tegorocznej edycji konkursu wiedzy o Ziemi Ziębickiej pt: Ziębicki omnibus szóstoklasisty. Konkurs jest organizowany wspólnie przez Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach, Referat Promocji i Inicjatyw Gospodarczych UM w Ziębicach oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

Regulamin konkursu

Informujemy, że od dnia 3 lutego do odwołania niedostępne dla zwiedzających będą stałe ekspozycje broni oraz rzeźby w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W związku z realizacją projektu Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej broni oraz poprawa dostępności muzeum dla osób starszych i niepełnosprawnych musimy zamknąć powyższe ekspozycje dla zwiedzających na kilka miesięcy. Projekt powyższyrealizowany jest na podstawie umowy przyznania pomocy  na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Muzeum musi jednak pokryć wszystkie wydatki finansowe na realizację powyższego projektu i dopiero po jego realizacji i rozliczeniu otrzyma zwrot części poniesionych nakładów. Realizacja projektu, ze względu na trudności finansowe muzeum, zostanie rozciągnięta w czasie, więc nie możemy dziś określić kiedy ponownie zaprosimy zwiedzających do oglądania tej części naszej stałej ekspozycji. Zapraszamy, więc do obejrzenia tej części ekspozycji stałej jeszcze do 2 lutego 2014 r.

Zapraszamy do muzeum, pozostałe ekspozycje czekają na zwiedzających!!!

Informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania naszą akcją pt. Klub Ziębickiego Pioniera, zapoczatkowaną we wrześniu ubiegłego roku, podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, rezygnujemy z jej prowadzenia. Przestaje też, z dniem dzisiejszym działać specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod którym oczekiwaliśmy na zgłoszenia do naszej akcji.

24 grudnia - czynne od 10:00 do 13:00
25 i 26 grudnia - nieczynne
27 grudnia - czynne od 10:00 do 16:00
28 i 29 grudnia - czynne od 12:00 do 16:00
30 grudnia - nieczynne
31 grudnia - czynne od 10:00 do 13:00
1 stycznia - nieczynne
2 i 3 stycznia - czynne od 10:00 do 16:00
4 i 5 stycznia - czynne od 12:00 do 16:00
6 stycznia - nieczynne
Ostatnie wejście do Muzeum 30 min. przed zamknięciem!

W dniu 6 grudnia  ziębickie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego odwiedził św. Mikołaj, aby obdarować paczkami dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubnowie. Dzieci podczas kilkugodzinnego pobytu w muzeum zwiedziły jego stałe ekspozycje, brały udział w warsztatach piernikarskich, a później wykonywały prace plastyczne związane ze św. Mikołajem. W nagrodę za wykonane prace Mikołaj obdarował dzieci paczkami pełnymi słodyczy.

Już od ponad dwóch lat uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, wychowankowie Pani Jolanty Bednarskiej, uczestniczą w zajęciach muzealnych organizowanych przez Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. W tym czasie młodzi muzealnicy przeszli cykl zajęć w trakcie, których nie tylko mieli okazję zapoznać się z ziębickimi zbiorami, ale także dowiedzieć się m.in: po co istnieją muzea, co dzieje się w muzeum poza salami dostępnymi dla zwiedzających, jak zwykłe przedmioty stają się eksponatami, a także poznać zabytki i historię Ziębic. W zajęciach muzealnych oprócz dzieci i Pani wychowawczyni uczestniczą też rodzice pomagający w prowadzeniu zajęć. Mimo, iż w zajęciach muzealnych organizowanych przez ziębickie muzeum biorą udział grupy uczniów z różnych szkół i miejscowości (Ziębic, Strzelina, Nysy, Świdnicy) to grupa Pani Bednarskiej, a wcześniej grupa Pani Katarzyny Stąporek, to jedyni uczestnicy kilkuletnich, cyklicznych zajęć. Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się aktywnie uczestniczyć w kulturze, poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania, a muzeum wychowuje sobie nowe pokolenie publiczności muzealnej. Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i opiekunom, którzy edukację muzealną uważają za istotny czynnik kształcenia swoich dzieci oraz uczniów,  i zachęcamy innych do udziału w zajęciach.

Dzięki współpracy z Katedrą Konserwacji Malowideł Sztalugowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wróciły do ziębickiego muzeum cztery obrazy, które przeszły proces konserwacji i restauracji na tej renomowanej krakowskiej uczelni. Współpraca pomiędzy Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, a Katedrą Konserwacji Malowideł Sztalugowych ASP w Krakowie trwa już od wielu lat. W ramach tej współpracy odnowiono nieodpłatnie wiele ziębickich obrazów, a studenci Akademii pod nadzorem swoich profesorów - mistrzów mają niezwykłą możliwość pracy nad konserwacją i restauracją obrazów z naszego muzeum. W dniu wczorajszym powróciły do Ziębic kolejne cztery odrestaurowane już obrazy, które wkrótce będzie można oglądać na stałej ekspozycji muzealnej i pozostawiono w Krakowie do konserwacji trzy, wymagające zabiegów konserwatorskich obrazy z ziębickiego muzeum. Na poniższych fotografiach przedstawiamy obrazy przywiezione z Krakowa.

Zapraszamy na wystawę  Jaworskie pierniki do Muzeum Regionalnego w Jaworze. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 15 listopada. Na wystawie, obok innych muzealiów, prezentowanych będzie także kilkadziesiąt eksponatów z Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie, z okazji obchodów w miesiącu listopadzie Narodowego Święta Niepodległości, zaprasza od dnia 8 listopada 2013 r. na wystawę pt: Ignacy Jan Paderewski (1860 - 1941). Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!!!

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu ogłosił dwa konkursy:  „Ślad naszej historii” i „Mój Album Rodzinny – Moja Historia”.

Zachęcamy do wzięcia udziału!
Pula nagród w konkursach wynosi 5700zł.


1) „Ślad naszej historii”
Tematem konkursu jest przedstawienie fotografii pokazującej ważne wydarzenie z lat 1945 – 1970 w dziejach rodziny, grupy społecznej, miejscowości, zakładu pracy czy szkoły z terenu Dolnego Śląska wraz z krótkim (kilku zdaniowym) opisem.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych osób prawnych i fizycznych.
Prace konkursowe należy przysłać do 3 listopada 2013 roku.
Nagrody w Konkursie:
I miejsce – 1.000 zł
II miejsce - 700 zł
III miejsce - 500 zł
Szczegóły i regulamin: http://mojalbumrodzinny.pl


2) „Mój album rodzinny – moja historia”
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie albumu zawierającego odbitki fotografii, kopie dokumentów, spisane relacje. Album ma opisywać fakty związane z najciekawszymi wydarzeniami z czasu po zasiedleniu Dolnego Śląska, czyli od 1945 – 1970 roku. Ma pokazywać dzieje ludzi, których młodość i lata twórcze przypadły na ten okres budowania regionu. Ma pokazywać ich pracę, pasje, zabawę. Pokazywać święto i dzień zwyczajny dolnoślązaków. Dlatego też powinien tematycznie ograniczyć się do terenu miast i gmin województwa dolnośląskiego.
Maksymalna objętość albumu to 12 stron formatu A-4.
Fotografie i dokumenty zamieszczone na stronach albumu powinny być opisane. Ważne są wszystkie okoliczności powstania zdjęcia, osoby przedstawione na zdjęciu ( jeśli są znane).
Podobne opisy powinny zawierać dokumenty. Dokumenty to nie tylko legitymacje, to różnego typu pisma, dyplomy, wycinki artykułów prasowych itp.
Prace konkursowe należy przysłać do 15 listopada 2013 roku.
Zwycięskie prace zostaną uhonorowane następującymi nagrodami:
I nagroda – 2.000 zł
II nagroda – 1.000 zł
III nagroda – 500 zł
Regulamin i szczegóły: http://mojalbumrodzinny.pl


Zapraszamy na profil Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiuna na FB, gdzie można śledzić najnowsze informacje na temat konkursów:

https://www.facebook.com

Organizatorem konkursów odpowiedzialnym za ich przygotowanie i przebieg jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

8 października 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu podpisano umowę przyznania pomocy dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach na operację w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Pomoc finansowa została udzielona ziębickiemu muzeum na realizacje zadania „Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej broni oraz poprawa dostępności muzeum dla osób starszych i niepełnosprawnych”. Dzięki uzyskaniu tej pomocy do połowy 2014 r. muzeum gruntownie zmodernizuje jedną ze swoich stałych ekspozycji – ekspozycję broni, która zostanie zaaranżowane w nowoczesny sposób, co z pewnością uatrakcyjni naszą ofertę wystawienniczą. Ponadto w muzeum pojawią się ławki umożliwiające zwiedzającym odpoczynek podczas zwiedzania muzealnych ekspozycji które położone są na trzech piętrach zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Ziębicach.

W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, przebiegających pod hasłem Nie od razu Polskę zbudowano,  na spotkaniu w ziębickim Muzeum S.G.D. w dn. 14 września 2013 r. zainaugurowano działalność Ziębickiego Klubu Pioniera. Zadaniem Klubu, będącego niesformalizowanym forum współpracy mieszkańców Ziemi Ziębickiej z Muzeum S.G.D., będzie zbieranie relacji Pionierów - Polaków przybyłych na Ziemię Ziębicką w latach 40-tych i na początku lat 50-tych XX w., tuż po zakończeniu II wojny światowej. Mimo, iż w spotkaniu uczestniczyło zaledwie 8 osób, wszyscy zebrani uznali, że warto kontynuować zapoczątkowaną działalność, aby zgromadzić dla następnych pokoleń relację Pionierów o budowaniu polskości na tzw. Ziemiach Odzyskanych, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Ziębickiej.

Muzeum S.G.D. będzie koordynatorem tych działań. W tym celu na stronie internetowej Muzeum S.G.D. www.muzeumziebice.pl umieszczono ankietę, którą każdy zainteresowany może samodzielnie wydrukować (można ją pobrać również w biurze Muzeum S.G.D.), przeprowadzić i nagrać na dowolnym nośniku danych (telefon komórkowy, magnetofon, dyktafon, kamera itp.) wywiad - rozmowę z wybranym Pionierem (babcią, dziadkiem, sąsiadem, znajomym), (można również wywiad spisać, choć zależy nam na opowieściach mówionych), koniecznie wypełnić pobraną ankietę i dostarczyć ankietę wraz z plikiem z nagraniem rozmowy do siedziby Muzeum S.G.D. Uruchomiono również specjalny adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod którym będzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące działalności klubu i na który można wysyłać pliki z nagranymi rozmowami z Pionierami. Do każdego pliku z nagraniem rozmowy musi być koniecznie dołączona wypełniona i podpisana ankieta (można ją dostarczyć do biura Muzeum S.G.D. osobiście lub np. po przesłaniu pliku z nagraniem Poczta elektroniczną, przesłać wypełniona i podpisaną ankietę pocztą tradycyjną na adres: Muzeum S.G.D., Rynek 44, 57-220 Ziębice).

Chcemy aby w swoich opowieściach Pionierzy przedstawili osobiste relacje, wrażenia i zapamiętane fakty z pierwszych lat ich pobytu na Ziemi Ziębickiej. Niech będą to opowieści dotyczące wszystkich aspektów życia w nowym otoczeniu, nowych powojennych Ziębicach i okolicy. Nie narzucamy w żaden sposób tematyki tych wywiadów. Niech Pionierzy swobodnie przedstawiają relację z wydarzeń według nich ważnych i istotnych.  Najlepiej więc aby wywiady z Pionierami zbierały osoby im bliskie, członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, przed którymi łatwiej będzie się Pionierom otworzyć i wspominać. Jeżeli nie ma takiej możliwości i brakuje osób bliskich, które mogłyby przeprowadzić wywiad z Pionierem, prosimy o skontaktowanie Muzeum S.G.D. z taką osobą, a wówczas wywiad z Pionierem przeprowadzi koordynator tego projektu.

Zachęcamy szczególnie młodzież, aby najlepiej pod kierunkiem swoich nauczycieli historii włączyła się w naszą akcję i przeprowadziła wywiady ze swoimi krewnymi (pradziadkami, dziadkami, rodzicami). Razem stwórzmy opowieść o budowaniu polskich Ziębic!

Tylko nagranie relacji Pionierów wraz z wypełnioną i podpisaną ankietą, będzie mogło stanowić podstawę do budowy bazy wspomnień ziębickich Pionierów, którą w przyszłości (chcielibyśmy aby stało się to w 2015 r., w 70-tą rocznicę zakończenia II wojny światowej) Muzeum zamierza opublikować albo na stronie internetowej, albo w formie audiobooka. Tak więc spełnienie formalnych wymogów związanych z dostarczeniem wraz z nagraniem, wypełnionej i podpisanej ankiety jest konieczne, aby relacje Pionierów mogły w przyszłości zostać odpowiednio opracowane i upublicznione.

Koordynatorem projektu, udzielającym w Muzeum S.G.D. wszelkich informacji związanych z Klubem Ziębickiego Pioniera jest dyrektor - kustosz ziębickiego Muzeum S.G.D. Jarosław Żurawski.

ANKIETA DO POBRANIA PONIŻEJ - PROSIMY O DWUSTRONNE WYDRUKOWANIE ANKIETY.

Ankieta