W związku z remontem ratusza - siedziby muzeum, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w miesiącu GRUDNIU 2008 r. i w STYCZNIU, LUTYM oraz do 16 MARCA 2009 r. będzie NIECZYNNE.

Przepraszamy i zapraszamy w innym terminie.

Mimo, że muzeum w grudniu pozostaje nieczynne, to w dniu 10 grudnia o godz. 18:00 zapraszamy na pokaz prezentacji multimedialnej pt. "Śladami Josepha Langera" przygotowanej z okazji 90-tej rocznicy śmierci artysty.

Wszyscy zwiedzający, którzy w miesiącach lipcu i sierpniu 2008 r. zakupią bilet wstępu ulgowy lub normalny (nie dotyczy rachunków oraz dowodów sprzedaży) do Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, biorą udział w tegorocznej edycji loterii wakacyjnej. Wystarczy zsumować cyfry z numeru biletu i jeżeli suma cyfr wyniesie 21 zwrócić bilet w kasie muzeum. Każdy posiadacz biletu z sumą cyfr z numeru jego biletu wynoszącą 21 może wybrać sobie jedną z dwóch nagród:

  • Przewodnik po Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego lub
  • smycz do kluczy: www.ziebice.pl

W dniu 7 czerwca 2008 r. w warszawskich Ogrodach Frascati przy ul. Rozbrat odbył się II Piknik Historyczny, którego istotną częścią był Festiwal Muzealny podczas, którego zaprezentowało się 40 muzeów z całej Polski. Organizatorem Pikniku oraz Festiwalu było Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wśród muzeów biorących udział w festiwalu było również Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, które wystawiło swoje stoisko promocyjno - informacyjne obok największych placówek muzealnych w kraju, m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, Muzeum Sztuki w Łodzi czy Muzeum Śląskie w Katowicach. Ziębickie muzeum przedstawiło bogatą ofertę wydawnictw muzealnych: katalogi zbiorów, przewodnik po muzeum, folder turystyczny oraz widokówki, a także prezentację multimedialną - film opowiadający o naszych zbiorach przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach pod kierunkiem pana Grzegorza Noculaka. Oprócz własnych materiałów promocyjnych na stoisku ziębickiego muzeum prezentowano również wydawnictwa promujące nasze miasto przekazane przez Referat Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz materiały promocyjne ziębickich instytucji związanych z obsługą turystów (restauracje, noclegi). Jak cała warszawska impreza tak i stoisko naszego muzeum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem warszawiaków, nasze materiały rozchodziły się jak świeże bułeczki, a pracownica muzeum pani Anita Kubik udzielała odwiedzającym nasze stoisko wyczerpujących informacji zarówno na temat oferty naszego muzeum jak i atrakcji samego miasta i regionu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również odtwarzana przez cały dzień prezentacja multimedialna. Okazało się, że wśród osób odwiedzających II Piknik Historyczny byli też tacy, którzy już kiedyś nasze muzeum odwiedzili i chętnie rozmawiali o naszych zbiorach oraz zapoznawali się z aktualnymi wydawnictwami i materiałami promocyjnymi.

Mamy nadzieję, że warszawska impreza, obok innych prowadzonych działań promocyjnych, odbywająca się u progu tegorocznego sezonu turystycznego przyczyni się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze muzeum oraz miasto, pomimo trudności komunikacyjnych związanych ze słabym dostępem do Ziębic komunikacją publiczną, szczególnie autobusową i wysokich cen paliw. Mamy również nadzieję, że oprócz zwiedzenia ziębickiego muzeum, zabytków miasta i parku, przybywający tu turyści będą mogli liczyć na inne atrakcje, w tym na dobry nocleg w umiarkowanej cenie oraz wspaniałe wyżywienie na terenie naszego miasta.

Z powodu przebudowy pomieszczeń w dniach 12-13 kwietnia 2008 r. (sobota i niedziela) Muzeum miało być nieczynne dla zwiedzających. W związku z przesunięciem terminu remontu w w/w dniach Muzeum będzie czynne, a ZOSTANIE ZAMKNIĘTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH W DNIACH 19-20 KWIETNIA 2008 r.(SOBOTA NIEDZIELA).
Informujemy również, że w dniach od 15 kwietnia do 9 maja niedostępne będą dla zwiedzających ekspozycje broni i rzeźby - pozostałe ekspozycje dostępne bez zmian.

Zapraszamy do oglądania nowej ekspozycji stałej. Tym razem jest to sala ekspozycyjna poświęcona historii Ziębic. Tego typu ekspozycji bardzo brakowało w ziębickim muzeum i choć od lat stara się ono łączyć funkcję jedynego w Polsce muzeum specjalistycznego z zakresu sprzętu gospodarstwa domowego z funkcją muzeum regionalnego to nie istniała tu sala wystawowa poświęcona bogatej historii Ziębic. Wynikało to głównie z trudności lokalowych, gdyż muzeum jako jeden z wielu użytkowników ratusza miejskiego w Ziębicach ma zbyt mało pomieszczeń aby zaprezentować soje zbiory w należyty sposób. W ciągu ostatnich 2 lat ta kiepska sytuacja lokalowa muzeum poprawiła się jednak nieznacznie, gdyż w 2006 r. muzeum otrzymało część pomieszczeń w piwnicy ratusza (dawne zaplecze restauracji Ratuszowa) i urządzono tam ponad rok temu nową ekspozycję broni wojskowej i myśliwskiej zarówno palnej jak i białej, a także przeniesiono ze względu na lepsze warunki ekspozycyjne kolekcję sakralnej rzeźby drewnianej. I właśnie w niedużym pomieszczeniu na I piętrze ratusza, zwolnionym przez kolekcję rzeźby, przygotowano nową ekspozycję poświęconą dziejom Ziębic zatytułowaną SAMBICE-MUNSTERBERG-ZIĘBICE.
Zwiedzający będą mogli tu obejrzeć najcenniejsze eksponaty, materialne ślady zaświadczające o bogatej i burzliwej przeszłości miasta, m.in. dawne pieczęcie miejskie i cechowe, mapy, fotokopie najstarszych dokumentów dotyczących naszego miasta oraz inne przedmioty związane z jego przeszłością. Na podstawie plansz poglądowych, fotokopii starych dokumentów i grafik oraz oryginalnych eksponatów będzie można poznać lub wzbogacić swoją regionalna wiedzę historyczną. Muzeum traktuje nową ekspozycję zaledwie jako zaczątek budowy znacznie większej wystawy stałej poświęconej naszemu miastu i jego przeszłości, tak więc bardzo chętnie będziemy przyjmować sugestie zwiedzających co do dalszego rozwoju tej ekspozycji. Wszystkie je postaramy się w miarę naszych możliwości lokalowych i finansowych brać pod uwagę przy planowaniu rozwoju tego działu w naszym muzeum. Zapraszamy również ziębiczan i kolekcjonerów będących w posiadaniu przedmiotów mogących uatrakcyjnić tą wystawę do zgłaszania się w muzeum, chętnie, choćby czasowo pokażemy Państwa eksponaty naszym zwiedzającym.

Zapraszamy do obejrzenia nowej ekspozycji "Parostki kozłów selekcyjnych" przygotowanej przez muzeum we współpracy z okolicznymi kołami łowieckimi: Bażant, Jeleń, Kuropatwa, Leśnik, Ponowa, Ryś, Sokół, Tur, Wrzos, Żuraw. Ekspozycja ta prezentowana jest na I piętrze w korytarzu ratusza w godzinach pracy muzeum i jest już trzecią z kolei wystawą o podobnej tematyce przygotowaną w ziębickim muzeum

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji "Muzealnej Loterii Wakacyjnej". W loterii biorą udział wszyscy zwiedzający, którzy zakupią w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2007 r. normalny lub ulgowy bilet wstępu do muzeum. Następnie należy sprawdzić numer biletu i zsumować jego cyfry, jeżeli suma cyfr numeru biletu wynosi 21 to można odebrać nagrodę w biurze muzeum. Nagrodami są do wyboru jeden z następujących przedmiotów: - kubek z logo Ziebic i Henrykowa; - torba płócienna z bramą paczkowską; - plakieta z bramą paczkowską. Szczegółowy regulamin loterii dostępny w biurze muzeum. ZAPRASZAMY

Informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania - zbyt małą liczba zgłoszonych uczestników do konkursu historycznego "DZIEJE ZIEMI ZIĘBICKIEJ", konkurs zostaje odwołany we wszystkich kategoriach poza grupą przedszkolną. W grupie przedszkolnej konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem. Dziękujemy tym wszystkim nielicznym osobom, które zgłosiły się do konkursu, przepraszając równocześnie za jego odwołanie, ale przy tak małej liczbie zgłoszeń przeprowadzenie konkursu w kilku kategoriach wiekowych nie było możliwe. Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu mogą jedynie wyrazić ubolewanie, że nie znalazł on uznania wśród dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców miasta i gminy Ziębice. Postaramy się, choć w szczątkowej formie zorganizować konkurs-quiz o podobnej tematyce w najbliższym czasie.

Nakładem Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej ukazała się w lutym b.r. książka pt. "Joseph Langer (1865-1918) w 140-lecie urodzin artysty" będąca plonem konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w naszym muzeum w listopadzie 2005 r. Publikacja wraz z bogatym materiałem ilustracyjnym zawiera wszystkie wystąpienia jakie przedstawiono w czasie ziębickiej sesji naukowej. Zapraszamy do zakupu książki w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

Zapraszamy do obejrzenia nowej ekspozycji czasowej przygotowanej we współpracy z kołami łowieckimi Polskiego Związku Łowieckiego z okolic Ziębic. Prezentujemy nowe parostki kozłów selekcyjnych z oceny 2006 r. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających na I piętrze korytarza muzeum w godzinach jego pracy.

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zaprasza do zwiedzania nowych ekspozycji, które zostały zorganizowane w części pomieszczeń piwnic ratusza, które muzeum otrzymało wiosną tego roku po ich wydzieleniu z byłej restauracji "Ratuszowa". Pomieszczenia piwniczne przeszły przez kilka minionych miesięcy remont oraz adaptację na cele muzealne i urządzono w nich dwie nowe sale ekspozycyjne - nową kolekcję broni białej i palnej oraz przeniesiono z I piętra zbiory rzeźby. Wśród eksponatów prezentowanych na ekspozycji broni znajdziemy między innymi siedemnastowieczny miecz katowski, liczne szable, pałasze, halabardy, a także pistolety skałkowe oraz karabiny skałkowe i kapiszonowe. Kolekcja rzeźby to przede wszystkim barokowe śląskie rzeźby sakralne ale i piękna piętnastowieczna figura św. Jadwigi Śląskiej. W sali na I piętrze zwolnionej przez kolekcję rzeźby zamierzamy w przyszłym roku zorganizować stałą ekspozycję poświęconą historii Ziębic. Ekspozycji takiej brakuje w naszym muzeum, a bogate dzieje miasta i jego mieszkańców niewątpliwie są godne stworzenia takiej wystawy w ziębickim muzeum.